Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Bşk.Murh.Aza

Üye (Başkan Yardımcısı)

Üye

Üye

Üye

Üye

Bağımsız Üye

Bağımsız Üye

Bağımsız Üye

: AHMET GENÇER

: BUKET GENÇER ŞAHİN

: SİNAN GENÇER

: EMİRCAN ŞAHİN

: SİNA KINAY

: CEZMİ ÖZTÜRK

: GÜLER İSLAMOĞLU

: FATİN ŞENEL

: ÖMER KILIÇER