Esas Sözleşmenin Tadil Edilmiş Maddelerinin Onaylanmış Son Şekli

  • Onaylanmış Tadil Tasarısı

  • Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19 ve 20 inci maddelerinin değiştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulunu'nun 22.03.2013 tarih ve 2907 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 25 Mart 2013 tarih ve 2140 sayılı izni ile onay verilmiştir.

Yeni Pay Alma Sirküleri
Şirket Bilgilendirme Politikası
Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formu
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
Bağış ve Yardım Politikası
Tüm Özel Durum Açıklamaları