EGE GÜBRE ÜRETİM TESİSLERİ

Yılda 306.000 ton kompoze gübre üreten, boru reaktörlü bir tesise sahiptir. Bu tesislerde yılda 297.000 ton NP veya NPK veya 148.500 ton DAP üretilebilir. Kompoze gübre veya DAP üretimlerinde kullanılmak üzere 2.850 ton sıvı amonyak stoku yapabilecek küre şeklinde bir depoya, 2.800 ton'luk asit sülfürik tankına ve 14.700 ton'luk 6 adet asit fosforik tankına sahiptir.

Ürettiği gübreleri stok edebilecek, entegre birisi 8.000 ton diğeri 12.000 ton dökme gübre konulabilen toplam 20.000 ton'luk 2 adet kapalı mamul depolarına sahiptir. Tesisle entegre olan 25.000 ton'luk (5.000 m2) bir hammadde deposuna sahiptir.

Yılda 900.000 ton mamul gübreyi 50 kg'lık torbalara paketleyebilecek ve yükleme yapabilecek 4 hatlı sabit bir torbalama tesisi ve toplam 5 hat kapasiteli mobil torbalama makinelerine sahiptir.

Ürünlerimiz

Kompoze Gübreler

Kompoze gübreler birden çok besin maddesini bir arada bulundurdukları için nakliye, depolama ve tarlaya uygulamalarında ekonomi ve kolaylık sağlarlar.

Tedarik Gübreler

Ege Gübre Tesislerinde [MAP(Mono Amonyum Fosfat), kompoze gübre üretimi] üretilemeyen gübre cinsleri, yurt içi veya yurt dışından temin edilerek müşterilerimize sunulmaktadır.

Özel Gübreler

Topraktan veya yapraktan uygulama yoluyla bitki besinlerini toprağa kazandırarak, yüksek verim ve kalitede ürün hasadı elde etmek üzere geliştirilip çeşitlendirilmiş gübrelerdir.