SERMAYE ARTIRIMI

ONAYLI İHRAÇ BELGESİ (2023)

  • Onaylı İhraç Belgesi
  • Tadil Metni
  • KAP Bildirim

  • Şirketimizin 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dâhilindeki 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı geçmiş dönem karlarından karşılanmak suretiyle 60.000.000 TL artırılarak 100.000.000 TL'na çıkarılmasına ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülerek 14.12.2023 tarihli 78/1708 sayılı kararı ile onaylanmış olup sermaye artırımına ilişkin onaylı ihraç belgesine yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ONAYLI İHRAÇ BELGESİ (2022)

  • Onaylı İhraç Belgesi
  • Tadil Metni
  • KAP Bildirim

  • Esas sermaye sistemindeki şirketimizin 10.000.000 TL olan sermayesinin, tamamı 2021 yılı kârından karşılanmak üzere 40.000.000 TL'na çıkarılmasına ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülerek 25.08.2022 tarih ve 45/1273 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Borsa ihraç belgesinin onaylı haline yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İzahname - Sermaye Artırımı (2012)

  • İzahname - Sermaye Artırımı

  • Çıkarılmış / Ödenmiş Sermayemizin 2.008.800 TL'den 10.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin Taslak İzahname'ye yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.