Şirketimiz

1973'den beri...


Sağlık, Emniyet ve Çevre

İnsan sağlığının korunması, çevre kalitesinin sağlanması, güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması ve sürdürülmesi EGE GÜBRE SANAYİ A.Ş.'nin temel görevidir. Emniyet kuralları, yürürlükteki kanun, tüzükler ve yönetmelikler doğrultusunda hazırlanmış olup, eksiksiz bir biçimde uygulanmaktadır.

Çalışanların bireysel sağlıklarını koruyarak, çalışma ve ortam şartlarını sağlıklı hale getirerek iş kazası ve meslek hastalıklarının oluşmasını önlemektedir. Tesisimizde görev yapan çalışanlarımız ile tedarikçilerimizin "Önce İnsan Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Koruma" felsefesinden hareketle bilgi ve bilinç düzeylerini geliştirmek yönünde çalışmalar yapmaktayız. Resmi ve özel kuruluşların faaliyetlerine katılıp destek vermek Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemimizi geliştirecek amaç ve hedeflerimizin belirlenmesinde temel olan unsurlardır.

Sağlıklı ve güvenli iş ortamının oluşturulabilmesi, iş yerinde oluşabilecek kazaların önlenebilmesi için risk değerlendirilmeleri yapılmış, olması muhtemel kazalar için gerekli önlemler alınmış, konuyla ilgili eğitimler verilerek personelimiz bilinçlendirilmiştir.

4857 Sayılı İş Kanununa göre çalışanlarımızın işe giriş muayeneleri, periyodik muayeneleri yapılmakta olup, mesleki rahatsızlıkların önlenebilirliği için altı ayda bir rutin olarak akciğer filmi, görme testi, işitme testi, solunum fonksiyon testi yapılmaktadır. Bu amaçla çalışanlarımıza gerekli ekipmanlar tedarik edilmiş, maruziyetleri azaltılmıştır.

Ambulans ve acil sağlık araçları ile ambulans yönetmeliği gereği acil durumlarda kullanılmak üzere tam donanımlı hasta nakil ambulansımız bulunmaktadır. Kişilerin acil ve kaza durumlarında zarar görebilirliğinin azaltılmasında ilk yardımın uygulanması önemli ve gereklidir. Bu sebeple fabrikamızda üç vardiya daimi olmak üzere çalışan sayımızın 1/10 oranında sertifikalı ilk yardım eğitimi almış çalışanımız bulunmaktadır.

Gübre sektöründe 40. yılına yaklaşan Ege Gübre kalitede öncü çevreyle dost ilkesiyle dünya ve Türk çiftçisinin güvenini kazanmayı amaç edinmiştir. Avrupa Standartlarında ürettiği ürünleri, çevre yönetim sistemleri uygulamaları, müşteri memnuniyetini hedef alan çalışmalarıyla çiftçinin daima yanındadır.