Şirketimiz

1973'den beri...
Ege Gübre Sanayi A.Ş. 1973 yılında kurulmuş, 1974 yılında kompoze gübre tesislerinin temellerini atmış ve 11 Mart 1978 tarihinde gübre üretimine başlamıştır.

Fabrika, İzmir' e 60 km. uzaklıkta, Aliağa Nemrut Körfezi kıyısında, Nemrut Sanayi Bölgesi'nde, 695.836 m²‘lik bir saha üzerinde kurulmuştur.

Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu organik ve inorganik menşeli bitki besin maddeleri karışımlarının hazırlanması, üretilmesi veya tedarik edilerek pazarlanması Ege Gübre'nin faaliyet alanlarına girmektedir. 1986 yılından beri şirket gübre satışlarını 500 civarındaki bayileri ile bazı birlik ve kooperatiflere de ihale yolu ile yapmaktadır.

Yılda 306.000 ton kompoze gübre üreten, boru reaktörlü bir tesise sahiptir. Bu tesislerde yılda 297.000 ton NP veya NPK veya 148.500 ton DAP üretilebilir. Şirket üretemediği AN, ÜRE ve AS gibi azotlu gübreleri yurtdışından tedarik ederek yurtiçinde pazarlamaktadır.

Ürettiği gübreleri stok edebilecek, entegre birisi 8.000 ton diğeri 12.000 ton dökme gübre konulabilen toplam 20.000 ton'luk 2 adet kapalı mamul depolarına sahiptir. Bunun yanında fabrika sahasında 130.000 ton (38.000 m2) ve liman sahasında 60.000 ton (17.000 m2) olmak üzere min.190.000 ton (55.000 m2) dökme yük saklayacak depolara sahiptir.

Ege Gübre yurt içi satışlarını bayilikleri kanalı ve ihale yolu ile gerçekleştirir. Bunun yanında ihracat imkanları araştırılır ve değerlendirilir.

İskele ve liman yatırımları ile Ege Bölgesinin en büyük alan, kapasite ve ekipmanına sahip özel limanımız vardır. Ayrıca genel antrepo statüsünde değişik hacimlerde 23 adet tank ile likit hammadde ithal eden üçüncü şahıslara hizmet verilmektedir.