25.5.10 (Kompoze)


25.5.10 Kompoze Gübre Ürün İçeriği

  • %25 Azot (N)
  • %21 Amonyum Azotu (NH4-N)
  • %5 Fosfor (P2O5)
  • %10 Potasyum (K2O)

Bu gübrenin bünyesinde % 25 oranında bitki tarafından alınabilir azot (N), % 5 oranında fosfor (P2O5) ve % 10 oranında potasyum (K2O) bulunur. Granül yapıya sahip olan 25.5.10 kompoze gübresi elle ve gübreleme ekipmanı ile uygulamaya uygundur.

25.5.10 kompoze gübresi diğer kompoze gübreler gibi çay bahçesinde ilkbaharda yeni sürgün faaliyeti başlamadan önce, diğer bitkilerde fide dikim veya tohum ekim öncesi uygulanmalı ve toprağa karıştırılmalıdır. Uygulama miktarı toprak analizlerine göre belirlenmelidir.

Çay üretim alanlarının çok eğimli ve aşırı yağışlı bölge olması nedeniyle 25.5.10 kompoze gübresi imkan ölçüsünde toprağa karıştırılmalıdır. Çay bitkisi yaprağının kalitesi gübreleme ile doğrudan ilişkilidir. Çay yaprağı ile topraktan kaldırılan azot miktarı fosfora göre 4-5 kat daha fazla, potasyuma göre ise 2-3 kat daha fazladır. Bu nedenle 25.5.10 kompoze gübresi son araştırmalara göre en uygun gübredir. Önemli olan az rutubet çeken, tozlanmayan granül gübre olmasıdır.

Hemen hemen her toprakta kullanılabilen bir gübredir. Azot oranı fosfor ve potasyuma oranla fazladır. Uygun dal ve kardeşlenme meydana getirerek, dış etkilere karşı bitkiyi dayanıklı hale getirir.

Özellikle çay ve patates bitkisi için ideal olmakla birlikte toprak ve bitki isteğine bağlı olarak hububat, sebze ve diğer bitkilerde de kullanılır. Özellikle yeşil alan ve çim sahaların oluşturulmasında da vazgeçilmez bir üründür.