20.20.0 (Kompoze)


20.20.0 Kompoze Gübre Ürün İçeriği

  • %20 Azot (N)
  • %20 Amonyum Azotu (NH4-N)
  • %20 Fosfor (P2O5)

Bileşiminde %20 azot (N) ve %20 fosforu (P2O5) eşit oranda içeren bir gübre çeşidi olup; ülkemizde iki besin içeren kompoze gübreler içinde en çok kullanılan gübre çeşididir.

İçerdiği azotun tamamı ve fosforun tamamına yakını suda çözündüğü için bitkiler tarafından kolaylıkla alınır. Bünyesindeki azot; amonyum ve üre formunda olduğu için, yağış veya sulamayla topraktan kolay kolay yıkanmaz.

Ayrıca 20.20.0 kompoze gübrede azot kaynağı olan amonyum sülfattan dolayı kükürt de bulunmakta olup, bu gübre ile bitkilerin kükürt ihtiyacı da karşılanabilmektedir.

20.20.0 gübresi potasyum bakımından zengin ancak fosfor ve azot bakımından fakir, her cins toprakta rahatlıkla kullanılabilir. Ekim sırasında tohumun 5 ile 8 cm altına gelecek şekilde banda uygulanması en iyi kullanım şeklidir.

Başta hububat olmak üzere ayçiçeği, pamuk ve çeltik tarımında kullanımı uygundur.