Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Bşk.Murh.Aza

Üye (Başkan Yardımcısı)

Üye

Üye

Üye

Bağımsız Üye

Bağımsız Üye

: AHMET GENÇER

: BUKET GENÇER ŞAHİN

: İPEK SEVİYE GENÇER

: HASAN İBRAHİM KINAY

: OSMAN BUBİK

: FATİN ŞENEL

: MURAT AKSU