Esas Sözleşmenin Tadil Edilmiş Maddelerinin Onaylanmış Son Şekli

  • Onaylanmış Tadil Tasarısı

  • Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19 ve 20 inci maddelerinin değiştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulunu'nun 22.03.2013 tarih ve 2907 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 25 Mart 2013 tarih ve 2140 sayılı izni ile onay verilmiştir.

İzahname - Sermaye Artırımı

  • İzahname - Sermaye Artırımı

  • Çıkarılmış / Ödenmiş Sermayemizin 2.008.800 TL'den 10.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin Taslak İzahname'ye yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yeni Pay Alma Sirküleri
Şirket Bilgilendirme Politikası
Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Bağış ve Yardım Politikası
27/02/98 - 25/02/2013 Yıllarına Ait Tüm Özel Durum Açıklama Formları ve Haberleri
Vekaleten Oy Kullanma Formu